zmena základných info.

03.06.2013 22:25

Memoriál JUDr. M. Ševčíka XIV. ročník (2013)   bude v piatok 5. júla 2013

 

Oaza Cup - štartovné je 5 € na hráča. V cene je pivo + guláš.

Cena je upravná na žiadosť mužstiev, ktoré budú mať počet hráčov menšší ako 10.

Späť