Výkonný Výbor

 

Obecný Športový Klub Snežnica

 

Od 1. marca 2011 riadi OŠK Snežnica nový výkonný výbor v zložení :

 

Prezident : M. Tomáš

 Zástupca : Ľ. Vajčovec

 Predseda : A.Bahna

 Ostatní členovia výkonného výboru : 

 Ľ. Javorik

 Ľ. Palarec

 I. Ševčík st.

 Ľ. Vajčovec

 R. Puček